شرایط ثبت نام غیرحضوری دانشجویان مهمان در دانشگاه علامه اعلام شد

به گزارش سردبیر پرس، معاونت آموزشی دانشگاه علامه‌طباطبائی «شیوه نامه» و «راهنمای فرایند ثبت نام غیرحضوری دانشجویان مهمان خارج از دانشگاه» را منتشر کرد. بر این اساس ثبت نام غیرحضوری دانشجویان مهمان خارج از دانشگاه در چهار مرحله و در سامانه گلستان به آدرس https://ems.atu.ac.ir انجام می‌شود. نکات مهم: متقاضیانی که در ترم‌های گذشته در […]

به گزارش سردبیر پرس، معاونت آموزشی دانشگاه علامه‌طباطبائی «شیوه نامه» و «راهنمای فرایند ثبت نام غیرحضوری دانشجویان مهمان خارج از دانشگاه» را منتشر کرد.
بر این اساس ثبت نام غیرحضوری دانشجویان مهمان خارج از دانشگاه در چهار مرحله و در سامانه گلستان به آدرس https://ems.atu.ac.ir انجام می‌شود.
نکات مهم:
متقاضیانی که در ترم‌های گذشته در دانشگاه علامه‌طباطبائی مهمان بوده‌اند و شماره دانشجویی دارند نیازی به ثبت نام در سامانه ندارند و با معرفی‌نامه میهمانی تایید شده؛ پس از تایید و امضای رئیس آموزش دانشکده مقصد، با توجه به مقطع تحصیلی خود، به کارشناس مربوطه در معاونت آموزشی(ساختمان بهشتی) مراجعه کنند.
دانشجویان متقاضی مهمان ترم کامل که در کمیسیون موارد خاص دانشگاه با مهمانی آنها موافقت شده است، باید فرم واحدهای انتخابی دانشگاه مبدا را در سامانه بارگذاری کنند.
مدارک بارگذاری شده باید خوانا، واضح و بصورت کامل اسکن شود. انتخاب واحد دانشجویان متقاضی مهمان توسط دانشکده مقصد انجام می‌شود.
برای دسترسی به شیوه‌نامه ثبت نام غیرحضوری دانشجویان مهمان خارج از دانشگاه به اینجا و جهت مشاهده راهنمای فرایند ثبت نام غیرحضوری دانشجویان مهمان خارج از دانشگاه به اینجا مراجعه کنید.