شرکت جامعه ورزشی خراسان شمالی در اردوی جهادی

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، جمعی از ورزشکاران خراسان شمالی برای خدمت رسانی به مردم محروم، در منطقه کالیمانی حضور یافتند. در این اردوی جهادی بناست آبرسانی به چند روستا انجام شود. منبع : خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، جمعی از ورزشکاران خراسان شمالی برای خدمت رسانی به مردم محروم، در منطقه کالیمانی حضور یافتند.
در این اردوی جهادی بناست آبرسانی به چند روستا انجام شود.

منبع : خبرگزاری مهر