شرکت پشتیبانی امور دام گلستان بدعهدی کرد

ابوالفضل خداوردی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار کرد: خوارک دامی که توسط دولت در اختیار دامدار قرار می گیرد به میزان کافی نبوده و دامدار باید مابقی آن را از بازار آزاد تهیه کند. این دامدار گلستانی افزود: دامداران باید خوارک دام را با سه برابر قیمت نهاده دولتی از بازار تهیه کنند […]

ابوالفضل خداوردی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار کرد: خوارک دامی که توسط دولت در اختیار دامدار قرار می گیرد به میزان کافی نبوده و دامدار باید مابقی آن را از بازار آزاد تهیه کند.
این دامدار گلستانی افزود: دامداران باید خوارک دام را با سه برابر قیمت نهاده دولتی از بازار تهیه کنند اما توان خرید را دیگر ندارند و مجبور به کشتن دام مولد خود می شوند.
خداوردی با بیان اینکه نبود بازار یکی دیگر از چالش های دامداران است، یادآورشد: بازار مناسبی برای فروش گوشت دام نیست ضمن اینکه قیمت خرید دام با هزینه های تولید آن هم خوانی ندارد.
به گفته وی، اگر خوراک دام توسط دولت به میزان کافی و درست در اختیار دامدار قرار بگیرد، تولید کننده مجبور به کشتن دام مولد نمی شود و قیمت گوشت افزایش نمی یابد.
این دامدار گلستانی اضافه کرد: دامداران در حال حاضر با کشتن دام هایشان برای سایر دام ها خوراک خریده و شکم آنها را سیر می کنند.
وی یادآورشد: از هزار و ۲۰۰ راس گوسفند که داشتم فقط ۳۰۰ راس باقی مانده زیرا برای تامین هزینه ها مجبور به کشتن دام هایم شدم.
خداوردی بدعهدی شرکت پشتیبانی امور دام گلستان را یکی دیگر از چالش های دامداران عنوان کرد و افزود: شرکت پشتیبانی امور دام استان مطالبات دامداران را بعد از گذشت چندماه پرداخت می کند زمانی که دیگر به کار دامدار نیامده و باید با قیمت های چندبرابر خوراک دام بخرد.