شستا: هیچگونه مطالبه و دعوایی علیه باشگاه پرسپولیس نداشتیم

مدیر امور حقوقی و قراردادهای شستا در خصوص ابهامات مطرح شده درباره سند ساختمان باشگاه پرسپولیس اعلام کرد مطالبه و دعوایی علیه این باشگاه نبوده است.

به گزارش  سردبیر پرس مهدی اسماعیلی، مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در پاسخ به شبهات مطرح شده در مورد ساختمان باشگاه پرسپولیس گفت: طرح دعوا مطالبه مبلغ دو میلیون یورو در مراجع قضایی علیه فدراسیون فوتبال صورت گرفته و شستا هیچگونه مطالبه و تبعاً دعوایی علیه باشگاه پرسپولیس نداشته است.

وی افزود: از این رو بدیهی است رای صادره نیز مبنی بر محکومیت فدراسیون به پرداخت مبلغ دو میلیون یورو به انضمام خسارت صادر و اقدامات اجرایی علیه محکوم علیه، یعنی فدراسیون فوتبال دنبال شده است و شبهات مطرح شده وجاهت قانونی ندارد.