ششمین دوره شورای اسلامی شهر اراک آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا در استان مرکزی با برگزاری مراسم تحلیف و تعیین هیأت رئیسه سنی کار خود را آغاز کردند. مراسم تحلیف شورای شهر اراک نیز با حضور فرماندار شهرستان اراک برگزار شد. ادای سوگند و تعیین هیأت رئیسه در دستور کار این جلسه قرار گرفت […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا در استان مرکزی با برگزاری مراسم تحلیف و تعیین هیأت رئیسه سنی کار خود را آغاز کردند.
مراسم تحلیف شورای شهر اراک نیز با حضور فرماندار شهرستان اراک برگزار شد.

ادای سوگند و تعیین هیأت رئیسه در دستور کار این جلسه قرار گرفت و پس از برگزاری انتخابات «سید وحید میرنظامی» به‌عنوان رئیس شورای ششم اسلامی شهر اراک، «علی جعفر محصولی» نایب رئیس، «علی اصغر غفاری» منشی، «محمد عسگری» خزانه‌دار و «عباس خسروانی» به‌عنوان سخنگوی شورای ششم اسلامی شهر اراک معرفی شدند.