شفافیت اهرم بازدارنده برای جلوگیری از فساد خواهد بود

حسین هاشمی تختی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس در تشریح تاثیرگذاری شفافیت و پاسخگویی بر فضای سیاسی و انتخابات هرمزگان بیان داشت: یکی از کارآمدترین روش‌ها برای مقابله با فساد در مدیریت شهری و احیای سطح اعتماد متقابل مردم و شهرداری قرار دادن کاندیداهای پارلمان شهری در اتاق شیشه‌ای از طریق ابزارهای شفافیت است. […]

حسین هاشمی تختی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس در تشریح تاثیرگذاری شفافیت و پاسخگویی بر فضای سیاسی و انتخابات هرمزگان بیان داشت: یکی از کارآمدترین روش‌ها برای مقابله با فساد در مدیریت شهری و احیای سطح اعتماد متقابل مردم و شهرداری قرار دادن کاندیداهای پارلمان شهری در اتاق شیشه‌ای از طریق ابزارهای شفافیت است.
وی عنوان کرد: از این رو همزمان با شروع فعالیت های انتخاباتی کاندیداهای دوره‌ی ششم شوراها، «حرکت به سمت شفافیت» ازجمله برنامه‌هایی بوده که در دستور کار بسیاری از جناح های سیاسی در شهرهای بزرگ و کوچک در کشور قرار گرفته است.
وی ادامه داد: برخی از کارشناسان شهری هم «شفافیت و ایجاد مطالبه‌گری برای پاسخ‌گو بودن مدیران شهری» را از مهم‌ترین راه‌های مبارزه با فساد می‌دانند. آنها معتقدند این شفافیت همزمان باید در شورای شهر هم به وجود آید. به این معنا که شفافیت، پاسخ‌گو بودن اعضای شورای شهر نسبت به عملکردشان را ایجاد کند.
به گفته هاشمی تختی، متاسفانه در دوره های گذشته عملکرد شورای شهر چندان قابل دفاع نبوده و مردم نبست به عدم پاسخگویی ها توسط اعضای شورا گلایه مند هستند. برای دوره جدید از ابتدا و در دوران انتخابات نامزدهای شورای شهر باید برنامه های خود را در حوزه های مدیریت شهری عنوان کنند.
رئیس شورای ائتلاف نیروهای جبهه انقلاب اسلامی در هرمزگان اضافه کرد: کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر و روستا باید از هم اکنون در دوران تبلیغات شفافیت و پاسخگویی را اولویت برنامه های کاری و عملی خود قرار دهند. اگر در ارائه لیست حامیان سیاسی و مالی شفافیت داشته باشند زمانی که به شورا راه پیدا کنند می توانند برای جلوگیری از فساد همچنان با شفافیت با مردم صحبت کنند.