شفافیت زمینه انتخاب افراد اصلح را فراهم می کند

علی صمیمی در گفتگو با سردبیر پرس با اشاره به اینکه صداقت و شفافیت زمینه انتخاب اصلح‌ترین افراد را در انتخابات فراهم می‌کند، اظهار داشت: اطلاع رسانی مناسب داوطلبان انتخابات از وضعیت خودشان به مردم در گام اول صداقت آنها را به مردم نشان می‌دهند. وی گفت: این اقدام اولیه آنها در گام اول می‌تواند […]

علی صمیمی در گفتگو با سردبیر پرس با اشاره به اینکه صداقت و شفافیت زمینه انتخاب اصلح‌ترین افراد را در انتخابات فراهم می‌کند، اظهار داشت: اطلاع رسانی مناسب داوطلبان انتخابات از وضعیت خودشان به مردم در گام اول صداقت آنها را به مردم نشان می‌دهند.

وی گفت: این اقدام اولیه آنها در گام اول می‌تواند اعتماد مردم را به صداقت آنها ایجاد کند.

این جامعه شناس با اشاره به اشاره به طرح «جنبش ازما» با همکاری سردبیر پرس، اظهار داشت: شرایط کرونا شرایط سختی را ایجاد کرده است و مردم دیگر همانند انتخابات‌های گذشته نمی‌توانند در فضاهای عمومی برای شنیدن نقطه نظرات داوطلبان شرکت کنند.

وی عنوان کرد: انتخاب درست مردم در انتخابات نیازمند داشتن اطلاعات درست و آگاهی مناسب از داوطلبان است.

وی تاکید کرد: این طرح معرفی نامزدها و حضور آنها در چالش شایستگی، شفافیت وپاسخگویی طرحی مناسب است که می‌تواند در شرایط کرونا زمینه انتخاب آگاهانه مردم را در انتخابات شوراها فراهم کند.

این فارغ التحصیل دانشگاه تهران تصریح کرد: انتخاب اصلح‌ترین در انتخابات موجب حل مشکلات شهری می‌شود و این مهم از تخلفات در شهرداری‌ها جلوگیری می‌کند.

وی تاکید کرد: انتخاب درست اصلح‌ترین نامزدها کار درست و مناسب در شوراها را فراهم می‌کند و این امر موجب افزایش اعتماد عمومی در جامعه می‌شود.

در این راستا سردبیر پرس در طرحی به نام جنبش از ما از نامزدهای انتخاباتی و مردم درخواست دارد تا با حضور در سایت azma.net در چالش شفافیت شرکت کنند یعنی به صورت شفاف عملکرد و برنامه‌های حوزه‌های مختلف را به بوته نظرات مردمی و قضاوت بگذارند و این آمادگی وجود دارد که حتی مطالب بیان شده توسط نامزدهای انتخاباتی در سردبیر پرس و همچنین سایت «از ما» منتشر شود.