شفافیت زمینه ساز انتخاب افراد اصلح در انتخابات است

سعید صالحی در گفتگو با سردبیر پرس با اشاره به اینکه شفافیت و روشنگری زمینه ساز انتخاب افراد اصلح‌ در انتخابات است، اظهار داشت: مردم با بررسی عملکرد داوطلبان و برنامه‌های آنها می‌توانند انتخاب اصلح داشته باشند. وی با بیان اینکه اطلاع رسانی کاندیداها در زمان تبلیغات همانند دوره‌های گذشته نیست و شرایط امروز با […]

سعید صالحی در گفتگو با سردبیر پرس با اشاره به اینکه شفافیت و روشنگری زمینه ساز انتخاب افراد اصلح‌ در انتخابات است، اظهار داشت: مردم با بررسی عملکرد داوطلبان و برنامه‌های آنها می‌توانند انتخاب اصلح داشته باشند.

وی با بیان اینکه اطلاع رسانی کاندیداها در زمان تبلیغات همانند دوره‌های گذشته نیست و شرایط امروز با توجه با کرونا تغییر کرده است، بیان کرد: شرایط کرونا اجازه حضور تجمع‌ها در ستادهای انتخاباتی و مساجد را نمی‌دهد.

فرماندار لردگان با اشاره به اینکه بهره گیری از فضای مجازی برای معرفی برنامه‌ها توسط داوطلبان در زمان قانونی تبلیغات باید مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: رسانه‌ها در راستای معرفی داوطلبان می‌توانند گامی ارزشمند بردارند.

وی با اشاره به اشاره به طرح «جنبش ازما» با همکاری سردبیر پرس، اظهار داشت: این طرح ایده بسیار خوبی است که می‌تواند اطلاع رسانی مناسب در راستای معرفی افراد اصلح و شایسته به مردم داشته باشد و قابل تقدیر است.

فرماندار لردگان در ادامه با اشاره به حضور حداکثری مردم در انتخابات، عنوان کرد: حضور حداکثری مردم در انتخابات توطئه‌های دشمن را با شکست مواجه می‌کند.

وی ادامه داد: مشارکت مردم در انتخابات موجب استحکام پایه‌های نظام اسلامی می‌شود.

در این راستا سردبیر پرس در طرحی به نام جنبش از ما از نامزدهای انتخاباتی و مردم درخواست دارد تا با حضور در سایت azma.net در چالش شفافیت شرکت کنند یعنی به صورت شفاف عملکرد و برنامه‌های حوزه‌های مختلف را به بوته نظرات مردمی و قضاوت بگذارند و این آمادگی وجود دارد که حتی مطالب بیان شده توسط نامزدهای انتخاباتی در سردبیر پرس و همچنین سایت «از ما» منتشر شود.