شهر شانگهای چین قرنطینه شد

با افزایش موارد ابتلا به کرونا در شهر شانگهای چین، این شهر قرنطینه شد و مقامات این شهر از امروز طرح قرنطینه دو مرحله ای را در این شهر آغاز کردند. منبع : مهر نیوز

با افزایش موارد ابتلا به کرونا در شهر شانگهای چین، این شهر قرنطینه شد و مقامات این شهر از امروز طرح قرنطینه دو مرحله ای را در این شهر آغاز کردند.

منبع : مهر نیوز