شور و شوق شیرازی ها حین مسابقه محمدرضا گرایی

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، محمدرضا گرایی یکشنبه شب توانست مدال طلای مسابقات جهانی کشتی فرنگی جهان را در نروژ کسب کند و مردم شیراز مقابل منزل این ورزشکار مسابقه فینال را به تماشا نشستند. منبع : مهر نیوز

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، محمدرضا گرایی یکشنبه شب توانست مدال طلای مسابقات جهانی کشتی فرنگی جهان را در نروژ کسب کند و مردم شیراز مقابل منزل این ورزشکار مسابقه فینال را به تماشا نشستند.

منبع : مهر نیوز