شوق مردم دیار خاوران برای دیدار با رهبر انقلاب

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، هزار و ۳۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم استان خراسان جنوبی در قالب ۳۵ دستگاه اتوبوس امروز (یکشنبه) عازم تهران شدند تا روز دوشنبه ۲۰ شهریور با رهبر معظم انقلاب دیدار کنند.

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، هزار و ۳۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم استان خراسان جنوبی در قالب ۳۵ دستگاه اتوبوس امروز (یکشنبه) عازم تهران شدند تا روز دوشنبه ۲۰ شهریور با رهبر معظم انقلاب دیدار کنند.