صبحگاه مشترک نیروی انتظامی در شیراز

همزمان با آغاز هفته ناجا، صبحگاه مشترک نیروی انتظامی با حضور سردار حبیبی فرمانده انتظامی استان فارس، استاندار و جمعی از مدیران و فرماندهان ارشد نظامی استان در شیراز برگزار شد. منبع : مهر نیوز

همزمان با آغاز هفته ناجا، صبحگاه مشترک نیروی انتظامی با حضور سردار حبیبی فرمانده انتظامی استان فارس، استاندار و جمعی از مدیران و فرماندهان ارشد نظامی استان در شیراز برگزار شد.

منبع : مهر نیوز