صحبت‌های نوبخت درباره تغییر حوزه انتخابیه

محمدباقر نوبخت درباره تغییر حوزه انتخابیه خود گفت: من با مردم گیلان همیشه رابطه عاطفی داشتم. قابل پیش بینی بود که مورد مطالبه مردم شهرستان رشت قرار بگیرم. منبع : خبرگزاری مهر

محمدباقر نوبخت درباره تغییر حوزه انتخابیه خود گفت: من با مردم گیلان همیشه رابطه عاطفی داشتم. قابل پیش بینی بود که مورد مطالبه مردم شهرستان رشت قرار بگیرم.

منبع : خبرگزاری مهر