صحنه‌ای از زندگی گوزن‌های قرمز در طبیعت زیبای پاییزی (فیلم)

کشور ایران زیستگاه بسیاری از گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری است.طبیعت زیبای پاییزی را در منطقه رودبارک همراه با درختان رنگارنگ و رخ‌نمایی گونه ارزشمند گوزن قرمز در فیلم زیر مشاهده می‌کنید. مَرال یا گوزن قرمز یکی از بزرگ‌ترین انواع گوزن است که در ایران نیز وجود دارد و در فصل گاوبانگی، زیبایی بدون مرزی […]

کشور ایران زیستگاه بسیاری از گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری است.طبیعت زیبای پاییزی را در منطقه رودبارک همراه با درختان رنگارنگ و رخ‌نمایی گونه ارزشمند گوزن قرمز در فیلم زیر مشاهده می‌کنید. مَرال یا گوزن قرمز یکی از بزرگ‌ترین انواع گوزن است که در ایران نیز وجود دارد و در فصل گاوبانگی، زیبایی بدون مرزی را در تلاقی با طبیعت خلق می‌کند.