صدور ضمانت‌نامه برای تعاونی‌ها تا سقف ۱۰ میلیارد ریال انجام می‌شود

منبع : سردبیر پرس

منبع : سردبیر پرس