ضرورت افزایش صندوق‌های اخذ رأی و شعبات شهری و روستایی در پردیس

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، محسن قضاتلو عصر یکشنبه در هفتمین جلسه ستاد انتخابات پردیس که با حضور آرمودیان مقدم و جلیلوند معاونان فرماندار، بخشداران، شهرداران و نماینده شرکت عمران شهر پردیس پیرامون مباحث پشتیبانی انتخابات برگزار شد، با اشاره به واگذاری‌های مسکن مهر و توسعه شهر در فازهای جدید گفت: نیاز به افزایش صندوق‌های […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، محسن قضاتلو عصر یکشنبه در هفتمین جلسه ستاد انتخابات پردیس که با حضور آرمودیان مقدم و جلیلوند معاونان فرماندار، بخشداران، شهرداران و نماینده شرکت عمران شهر پردیس پیرامون مباحث پشتیبانی انتخابات برگزار شد، با اشاره به واگذاری‌های مسکن مهر و توسعه شهر در فازهای جدید گفت: نیاز به افزایش صندوق‌های اخذ رأی و یا راه‌اندازی شعبات سیار وجود دارد که باید به شعبات شهری و روستایی مشخص شده اضافه شود و از هم اکنون برای تمام این شعبات پیش‌بینی‌های لازم صورت پذیرد.
وی با تاکید بر رعایت اصل بی‌طرفی و اهمیت صحت انتخابات افزود: ستاد انتخابات به دقت بر اجرای فرآیندها نظارت دارد و فعالیت‌های انتخاباتی در سطح شهرستان را نیز با کمک دستگاه‌های مربوطه رصد می‌کند تا زمینه ورود کوچک‌ترین خدشه‌ای به فرآیندها و در نهایت به انتخابات وجود نداشته باشد.‌
گفتنی است که در ادامه این جلسه معاونان فرماندار شهرداران پردیس و بومهن و نماینده شرکت عمران به بیان نظرات دیدگاه‌های خود پرداختند و مقرر شد با تقسیم کار لازم در حوزه شهرها و بخش‌ها، پیش بینی‌های لازم صورت پذیرد.