ضرورت تحقق همزمان کنترل تورم و رشد تولید

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار سردبیر پرس در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت برای مهار تورم و رشد تولید، گفت: باید همزمان هم تورم را کنترل کرده و هم رشد تولید را محقق کنیم. وی افزود: طبیعی است یک بخشی از سیاست‌هایی که برای کنترل تورم به کار گرفته می‌شود، ممکن است […]

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار سردبیر پرس در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت برای مهار تورم و رشد تولید، گفت: باید همزمان هم تورم را کنترل کرده و هم رشد تولید را محقق کنیم.
وی افزود: طبیعی است یک بخشی از سیاست‌هایی که برای کنترل تورم به کار گرفته می‌شود، ممکن است آثاری در حوزه رشد تولید داشته باشد و یا برعکس ممکن است سیاست‌هایی که برای رشد تولید اتخاذ می‌شود بر تورم هم اثر بگذارد بنابراین هر دو تولید و تورم را بانک مرکزی مدیریت می‌کند.
سخنگوی دولت تاکید کرد: بر اساس آمارها و ارزیابی‌های بانک مرکزی در حوزه رشد تولید و در شش ماه اول ۱۴۰۲ داشته است و نیز پیش‌بینی که برای شش ماه دوم سال دارد و بر اساس همان سیاست‌های مدیریتی، میزان ارز تخصیصی بانک مرکزی به نهاده‌های تولید یعنی تجهیزات و ملزومات آن از جمله مواد اولیه باید بگویم که ارز تخصیصی به نهاده‌های تولید به مراتب بیشتر از کالاهای مصرفی بوده است.

بهادری جهرمی ادامه داد: در سال جاری هم نسبت به سال گذشته ارز تخصیصی بیشتری را برای رشد تولید در نظر گرفتیم، به گونه‌ای که این ارز تخصیصی در بخش تولید به کار رفته است و در بخش نهایی و مصرفی استفاده نشده است؛ به عبارتی دیگر حمایت‌های ارزی دولت در بخش واردات خودش را در رشد تولید نشان می‌دهد، نه آنکه با واردات صرف کالای مصرفی رقیب تولید داخلی شده و منجر به کاهش تولید کشور شود.

سخنگوی دولت گفت: برقراری تعادل میان کنترل تورم و رشد تولید کار سختی است که بانک مرکزی آن را مدیریت می‌کند و هیچگاه نباید کنترل تورم را فدای رشد تولید شده و یا تولید را فدای کنترل تورم کنیم.
وی ادامه داد: همانطور که شعار سال شعار رشد تولید و کنترل تورم است باید هم تورم را کنترل کرد و هم تولید افزایش یابد موضوعی که با تدبیر مناسب و با رشد تولید به کنترل تورم نیز خواهد رسید.

منبع : مهر نیوز