ضرورت رفع مشکلات توسعه گلخانه‌ها در راستای اشتغالزایی

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، عزیزالله افضلی ظهر دوشنبه در جلسه توسعه گلخانه‌های استان البرز با حضور عزیزاله افضلی و مدیران دستگاه‌های مرتبط در سازمان جهاد کشاورزی گفت: این جلسه به منظور بررسی مباحث و تصمیم گیری در خصوص تسهیلگری در پیشبرد امور گلخانه‌های استان برگزار شد.وی با اشاره بر اهمیت توسعه گلخانه‌های در استان، […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، عزیزالله افضلی ظهر دوشنبه در جلسه توسعه گلخانه‌های استان البرز با حضور عزیزاله افضلی و مدیران دستگاه‌های مرتبط در سازمان جهاد کشاورزی گفت: این جلسه به منظور بررسی مباحث و تصمیم گیری در خصوص تسهیلگری در پیشبرد امور گلخانه‌های استان برگزار شد.وی با اشاره بر اهمیت توسعه گلخانه‌های در استان، ادامه داد: توسعه این بخش می‌تواند در اشتغالزایی حوزه کشاورزی و حتی تحقق چشمگیر صادرات تولیدات کشاورزی مؤثر واقع شود.معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار البرز همچنین با تاکید بر ضرورت پیگیری مصوبات جلسات از سوی دستگاه‌ها و ارائه گزارش، افزود: ضروری است دستگاه‌های نظارتی به منظور پیشبرد بهتر امور و تصمیمات، در جلسات حضور داشته باشند.گفتنی است پایش پرونده‌ها، تأمین آب، انرژی و تسهیلات به گلخانه‌ها و همچنین طرح مشکلات و ارائه راهکارها از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

منبع : خبرگزاری مهر