ضرورت مدیریت صحیح مصرف آب در کرمانشاه

استاندار کرمانشاه از مردم و دستگاههای اجرایی خواست تا آب را بهینه مصرف کنند و از اسراف و هدر رفت آن جلوگیری کنند. به گزارش سردبیر پرس محمد طیب صحرایی در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان کرمانشاه تنش آبی  سال آینده را جدی دانست و خاطرنشان کرد: همه دستگاه ها […]

استاندار کرمانشاه از مردم و دستگاههای اجرایی خواست تا آب را بهینه مصرف کنند و از اسراف و هدر رفت آن جلوگیری کنند. به گزارش سردبیر پرس محمد طیب صحرایی در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان کرمانشاه تنش آبی  سال آینده را جدی دانست و خاطرنشان کرد: همه دستگاه ها باید برنامه هایی راهگشا و تأثیرگذار در زمینه  ساماندهی منابع آب ارائه دهند.
استاندار کرمانشاه، مدیران ادارات  و ارگان ها را موظف کرد تا در راستای فرهنگ سازی در جامعه برای استفاده مطلوب از آب، شیر آلات آب را کیفی سازی کنند.
صحرایی در ادامه بر تصفیه پساب های خانگی و صنعتی تاکید کرد و گفت: در صنایع بزرگی مانند پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و نیروگاه ها نباید آب آشامیدنی استفاده شود و نیاز آبی آنها از طریق، تصفیه پساب های صنعتی و خانگی تامین شود. 

منبع : سردبیر پرس