طرح‌های هیئت های اندیشه‌ورز به گروه های تخصصی ارائه می شود

به گزارش پایگاه خبری سردبیر به نقل از دانشگاه آزاد، نخستین نشست هم اندیشی هیأت‌های اندیشه ورز علوم انسانی و هنر استان های کرمان، سیستان و بلوچستان، یزد و هرمزگان با حضور حجت الاسلام و المسلمین حسن خیری رئیس مرکز مطالعات، برنامه‌ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر و محمد قمی معین هیئت های اندیشه […]

به گزارش پایگاه خبری سردبیر به نقل از دانشگاه آزاد، نخستین نشست هم اندیشی هیأت‌های اندیشه ورز علوم انسانی و هنر استان های کرمان، سیستان و بلوچستان، یزد و هرمزگان با حضور حجت الاسلام و المسلمین حسن خیری رئیس مرکز مطالعات، برنامه‌ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر و محمد قمی معین هیئت های اندیشه ورز چهار استان فوق در واحد کرمان برگزار شد.
حسن خیری نیز در این جلسه تأکید کرد: ضروری است هیئت های اندیشه ورز برنامه دقیق و منسجمی براساس بودجه استان‌ها ارائه کنند و با معاونان آموزشی و پژوهشی و نیز اعضای هیئت علمی در خصوص مصادیق کتاب های درسی، کمک‌درسی و مرجع، نشریات علمی، توانمندسازی استادان، کرسی‌های ترویجی تعامل داشته باشند.
همچنین در این جلسه مقرر شد، هیئت های اندیشه‌ورز تا دهم اسفندماه سال جاری طرح‌های توجیهی برنامه‌های خود را آماده و جهت بررسی در گروه‌های تخصصی به مرکز مطالعات، برنامه‌ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر ارسال کنند.