طرح «اعطای تابعیت به اتباع خارجی» اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد زیر از سوی هیئت رئیسه، اعلام وصول شد: طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان – طرح اعطای تابعیت به اتباع خارجی – طرح حمایت و نظارت بر ورزش زورخانه ای – طرح نحوه اجرای اصول ۱۵۲ […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد زیر از سوی هیئت رئیسه، اعلام وصول شد:
طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان
– طرح اعطای تابعیت به اتباع خارجی
– طرح حمایت و نظارت بر ورزش زورخانه ای
– طرح نحوه اجرای اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
– طرح اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار
– طرح اصلاح تبصره دو ماده ۹۹ قانون شهرداری
– طرح اصلاح ماده ۵ قانون تامین شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
– طرح اصلاح بند چ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور

منبع : خبرگزاری مهر