طرح مجازات همکاری‌کنندگان با کشورهای متخاصم در مجلس بررسی شود

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: ما موارد متعددی داشتیم که درخواست اولویت بررسی طرح‌ها و لوایح بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۰ آئین‌نامه داخلی مجلس، در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اما هنوز در صحن مجلس مورد […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: ما موارد متعددی داشتیم که درخواست اولویت بررسی طرح‌ها و لوایح بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۰ آئین‌نامه داخلی مجلس، در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اما هنوز در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
وی توضیح داد: یکی از این موارد «طرح تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت کشور» است که علی رغم آنکه بررسی اولویت‌دار این طرح به تصویب رسیده، اما همچنان در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. که انتظار داریم به این موضوع رسیدگی شود.

منبع : خبرگزاری مهر