طوفان در اسکاتلند لایه‌ای از زمین را بلند کرد (فیلم)

ویدئویی که یک کاربر از منطقه ماگ‌داک در اسکاتلند منتشر کرده نشان می‌دهد باد شدید لایه‌ای از زمین جنگل را بلند می‌کند. طوفان «بابت» در روز‌های اخیر در اسکاتلند با سیل و باد‌های شدید همراه بوده و خساراتی به جا گذاشته است. طوفان بابت در برخی بخش‌های اروپا هشدار‌های شدید آب و هوایی ایجاد کرده […]

ویدئویی که یک کاربر از منطقه ماگ‌داک در اسکاتلند منتشر کرده نشان می‌دهد باد شدید لایه‌ای از زمین جنگل را بلند می‌کند. طوفان «بابت» در روز‌های اخیر در اسکاتلند با سیل و باد‌های شدید همراه بوده و خساراتی به جا گذاشته است. طوفان بابت در برخی بخش‌های اروپا هشدار‌های شدید آب و هوایی ایجاد کرده است. بر اثر وقوع این طوفان سه نفر در بریتانیا جان باختند.