ظرفیت‌های فراموش شده دریا

سردبیر پرس – گروه استان‌ها: عرصه‌های آبی سرشار از ظرفیت‌هایی هستند که بسیاری از آنها مغفول مانده، اما همجواری ایران با دریاهای خزر و عمان و خلیج فارس، تأکیدی بر ضرورت شناسایی این گنجینه‌ها است. سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته مثل اتحادیه اروپا ۵۰ درصد است، اما این رقم در […]

سردبیر پرس – گروه استان‌ها: عرصه‌های آبی سرشار از ظرفیت‌هایی هستند که بسیاری از آنها مغفول مانده، اما همجواری ایران با دریاهای خزر و عمان و خلیج فارس، تأکیدی بر ضرورت شناسایی این گنجینه‌ها است.
سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته مثل اتحادیه اروپا ۵۰ درصد است، اما این رقم در کشور ایران، باوجود قریب به ۶ هزار کیلومتر نوار ساحلی، فقط ۲ درصد است.
بی تردید سهم ناچیز فعلی با شناسایی ظرفیت‌ها و برنامه ریزی برای استفاده مؤثر، افزایش یافته و اثرات آن در حوزه‌هایی چون اشتغال و ارزآوری قابل مشاهده خواهد بود.