عدم نظارت مستمر دلیل برخی تخلفات در شوراها است

مرتضی کیانی درونکلایی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس با اشاره به مشکل درآمد شهرداری‌ها، ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری در حاشیه رودخانه‌های سیاهرود و تلار، بازسازی و بهسازی مهمترین عامل اشتغالزایی شهر یعنی کارخانه‌های نساجی مازندران، استفاده از ظرفیت‌های ورزشی شهر در تمامی رشته‌ها به ویژه تیم فوتبال نساجی به منظور بازیکن سازی و […]

مرتضی کیانی درونکلایی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس با اشاره به مشکل درآمد شهرداری‌ها، ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری در حاشیه رودخانه‌های سیاهرود و تلار، بازسازی و بهسازی مهمترین عامل اشتغالزایی شهر یعنی کارخانه‌های نساجی مازندران، استفاده از ظرفیت‌های ورزشی شهر در تمامی رشته‌ها به ویژه تیم فوتبال نساجی به منظور بازیکن سازی و جذب اسپانسر، نظارت مستمر بر دریافتی‌ها و پرداختی‌های شهرداری به منظور جلوگیری از هدررفت منابع را از از جمله راهکارها برای تأمین درآمد پایدار ذکر کرد.
وی درباره جذب نیرو در شهرداری نیز گفت: تمامی پست‌ها و مسئولیت‌ها باید براساس تخصص و تعهد تعیین شود و از افراد غیرمتخصص در پست‌های تخصصی استفاده نمی‌شود، همچنین نیروها براساس مصاحبه حضوری و نوع مدرک متناسب با پست مورد نظر انتخاب شده و با هرگونه رانت مقابله خواهد شد.
کیانی درونکلایی چالش بسیاری از اعضای شورای شهرها و مشکلات مختلف از جمله تخلفات مالی را ناشی از عدم نظارت مستمر بر فعالیت‌های اعضای شورا از سوی دستگاه‌های نظارتی دانست و درباره برنامه‌هایش برای برون رفت از مشکلات و نظارت مؤثر بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر در دوره جدید گفت: برگزاری علنی تمامی جلسات شورای شهر، کنترل تمامی دریافتی‌ها و صورت وضعیت‌ها به صورت مستمر می‌توان راهکار مناسبی باشد.
این نامزد انتخابات شورای شهر در قائمشهر درباره برنامه‌هایش برای شفاف سازی امور و اطلاع رسانی مستمر به موکلان، اعلام بیلان عملکرد شورا به صورت دوره‌ای را راهکار مناسبی برشمرد و درباره سازوکار برای دریافت خواسته‌ها و نظارت مردم و ارتباط با نخبگان یادآور شد: تشکیل تیم مطالعاتی به صورت مصاحبه خانه به خانه با مردم شهر، تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور نخبگان و کارشناسان امری ضروری است.
وی هزینه تبلیغات انتخاباتی خود برای شورای شهر را بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان بیان کرد و گفت: خودم آن را تأمین می‌کنم.
وی درباره هدفگذاری ها و برنامه‌هایش برای دوره جدید شورا گفت: افزایش حقوق پرسنل زحمتکش شهرداری، اتمام پروژه‌های نیمه تمام شهری، اصلاح سیما و منظر شهری، تفکیک زباله، بهبود مبلمان شهری، ساماندهی سیستم حمل ونقل شهری، تشکیل کارگروه‌های تخصصی عمران و معماری برای ریزی های پروژه‌های شهری از جمله برنامه‌ها و اولویت‌ها است.