عزاداری جنوبی های مقیم یزد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس جنوبی‌های مقیم یزد در ایام محرم با حضور در میدان امیرچقماق یزد به سبک و سیاق خود با سنج و دمام عزاداری می‌کنند. این شیوه عزاداری برای مردم یزد جذاب است و جمعیت زیادی برای تماشای آن تجمع می‌کنند. منبع : مهر نیوز

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس جنوبی‌های مقیم یزد در ایام محرم با حضور در میدان امیرچقماق یزد به سبک و سیاق خود با سنج و دمام عزاداری می‌کنند.
این شیوه عزاداری برای مردم یزد جذاب است و جمعیت زیادی برای تماشای آن تجمع می‌کنند.

منبع : مهر نیوز