عزاداری سه روزه اهالی روستای شعبان در مشهدالرضا

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس اهالی روستای شعبان به رسم هرساله در روز رحلت پیامبر، شهادت امام حسن و امام رضا (ع) به مدت سه روز در مشهد مقدس به عزاداری می‌پردازند. منبع : خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس اهالی روستای شعبان به رسم هرساله در روز رحلت پیامبر، شهادت امام حسن و امام رضا (ع) به مدت سه روز در مشهد مقدس به عزاداری می‌پردازند.

منبع : خبرگزاری مهر