عزاداری ظهر عاشورا در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، مراسم عزاداری ظهر عاشورا در شهرها و روستاهای کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد. در مرکز استان نیز عاشقان حسینی در دسته جات مختلف به سمت محل تجمع عزاداران حرکت کردند.

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، مراسم عزاداری ظهر عاشورا در شهرها و روستاهای کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
در مرکز استان نیز عاشقان حسینی در دسته جات مختلف به سمت محل تجمع عزاداران حرکت کردند.