عزاداری عاشورای حسینی در روستای جوشین

عزاداری عاشورای حسینی با حضور عاشقان اباعبدالله (ع) در روستای جوشین آذربایجان شرقی برگزار شد. همزمان با عاشورای حسینی مراسم زنجیرزنی و سینه زنی و علم گردانی در روستای جوشین برگزار شد. منبع : مهر نیوز

عزاداری عاشورای حسینی با حضور عاشقان اباعبدالله (ع) در روستای جوشین آذربایجان شرقی برگزار شد.
همزمان با عاشورای حسینی مراسم زنجیرزنی و سینه زنی و علم گردانی در روستای جوشین برگزار شد.

منبع : مهر نیوز