عزاداری مردم ارومیه در عاشورای حسینی

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، همزمان با عاشورای حسینی در محرم ۱۴۰۱ بار دیگر عشق و ارادت دوستداران ابا عبدالله الحسین (ع) به مکتب سرخ عاشورا در ارومیه به نمایش درآمد. منبع : مهر نیوز

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، همزمان با عاشورای حسینی در محرم ۱۴۰۱ بار دیگر عشق و ارادت دوستداران ابا عبدالله الحسین (ع) به مکتب سرخ عاشورا در ارومیه به نمایش درآمد.

منبع : مهر نیوز