عضو شورای اطلاع رسانی دولت، خواستار اخراج سفیر فرانسه شد

عبدالله گنجی، عضو شورای اطلاع رسانی دولت، در توئیتی خواستار اخراج سفیر فرانسه از ایران شد. به گزارش سردبیر پرس، عبدالله گنجی، عضو شورای اطلاع رسانی دولت در توییتی با هشتگ شارلی ابدو نوشت: الان ارتباط با فرانسه چه آورده ای برای ما دارد؟ اخراج سفیر فرانسه کف توقع از دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی […]

عبدالله گنجی، عضو شورای اطلاع رسانی دولت، در توئیتی خواستار اخراج سفیر فرانسه از ایران شد.
به گزارش سردبیر پرس، عبدالله گنجی، عضو شورای اطلاع رسانی دولت در توییتی با هشتگ شارلی ابدو نوشت: الان ارتباط با فرانسه چه آورده ای برای ما دارد؟ اخراج سفیر فرانسه کف توقع از دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.
او افزود: ما هم دوست داریم تعریف خودمان از آزادی را اعمال کنیم مهم نیست که با استانداردهای آنان هماهنگ باشد یا نباشد.