عملکرد موفق «ظفر» در استخراج اطلاعات

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس، درباره آخرین وضعیت ماهواره «ظفر» که عصر روز گذشته از پایگاه فضایی امام خمینی در سمنان به مدار زمین ارسال شد اما موفق در مدار قرار نگرفت، گفت: عملکرد داده های دریافت شده از «ظفر» بر مبنای تست زیرسیستم ها، نشان از سلامت بخش های مختلف ماهواره […]

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس، درباره آخرین وضعیت ماهواره «ظفر» که عصر روز گذشته از پایگاه فضایی امام خمینی در سمنان به مدار زمین ارسال شد اما موفق در مدار قرار نگرفت، گفت: عملکرد داده های دریافت شده از «ظفر» بر مبنای تست زیرسیستم ها، نشان از سلامت بخش های مختلف ماهواره داشته است. از نظر ما این یک موفقیت به حساب می آید، چرا که در فاصله ۱۴ دقیقه و ۴۵ ثانیه که زمان پرتاب بود، در ۸ دقیقه نخست، شاهد استخراج «اطلاعات موقعیتی» آن بودیم و در ۶ دقیقه و ۴۵ ثانیه که ماهواره از ماهواره‌بر جدا شد، شاهد استخراج «اطلاعات وضعیتی» ماهواره بودیم. این موضوع نشان دهنده سلامت عملکرد ماهواره است.
وی با بیان اینکه وضعیت ماهواره و اطلاعات موقعیتی آن در مسیر پرتابی و مداری، ثبت و استخراج شده است، افزود: تست ماژول های ماهواره در آزمایشگاه زیر مداری و در خلا انجام شده بود اما زمانی که ماهواره پرتاب می شود، ابعاد دیگر عملکردی نمایان می شود.
براری مشکل در پرتاب ماهواره «پیام» را مربوط به مشکلات حرارتی عنوان کرد که در پرتاب ماهواره «ظفر» حل شده بود و گفت: «ظفر» حدود ۱۵ ثانیه برای تزریق در مدار، زمان کم آورد و این درحالی است که در زمان پرتاب ماهواره «پیام» ما ۴۰ ثانیه زمان کم آوردیم. مشکل عمده در پرتاب «ظفر» به سرعت آن مربوط می شد و شتاب ماهواره برای قرارگیری در مدار، به سرعت مدنظر نرسید.
رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به اینکه در حال بررسی بیشتر ابعاد این پرتاب و عملکرد آن هستیم، گفت: با وجودی که ماهواره موفق به استقرار در مدار نشد، اما ما موفق شدیم به ارتفاع مدنظر که ۵۳۵ تا ۵۴۱ کیلومتر از سطح زمین برای پرتاب ماهواره بود، دست یابیم و این یک موفقیت به حساب می آید.
معاون وزیر ارتباطات درباره برخی اخبار منتشر شده مبنی بر مشاهده لاشه های این ماهواره در زاهدان گفت: مطابق با رصد انجام شده از ایستگاه های زمینی، ماهواره «ظفر» پس از عدم موفقیت قرارگیری در مدار، به اقیانوس هند سقوط کرد.
وی گفت: در صورتی که ماهواره موفق به تزریق در مدار نشود، قطعات آن در فضای جو، می سوزد و در قطعه ای کوچک وارد اقیانوس می شود.
رئیس سازمان فضایی ایران تاکید کرد: قبل از پرتاب ماهواره، کریدور پروازی تمام ملاحظات را بررسی می کند تا ماهواره به محیط زیست آسیب نزند و لاشه ماهواره‌بر نیز در منطقه مسکونی و محیط شهری فرود نیاید.