عملیات اجرایی تله کابین گرگان در سفر رییس جمهور آغاز می شود

به گزارش سردبیر پرس، علی محمد زنگانه در جلسه بررسی احداث تله کابین گرگان تصریح کرد: ضروری است برای پیشرفت و توسعه گلستان در تمامی پروژه‌ها و طرح‌ها تلاش شود و ضمن ریسک پذیری، شجاعانه اقدام کنیم. وی افزود: توقفی در اجرای پروژه‌هایی که حق مردم گلستان استان است نخواهیم داشت و اقناع سازی عقلانی […]

به گزارش سردبیر پرس، علی محمد زنگانه در جلسه بررسی احداث تله کابین گرگان تصریح کرد: ضروری است برای پیشرفت و توسعه گلستان در تمامی پروژه‌ها و طرح‌ها تلاش شود و ضمن ریسک پذیری، شجاعانه اقدام کنیم.
وی افزود: توقفی در اجرای پروژه‌هایی که حق مردم گلستان استان است نخواهیم داشت و اقناع سازی عقلانی و خردگرایانه به معنای متوقف سازی روند بن بست شکنی ها نیست و پروژه تله کابین گرگان یکی از همین بن بست شکنی هاست که با قدرت در راستای منافع مردم استان اجرا خواهد شد.
زنگانه اظهار کرد: خوشبختانه در اجرای پروژه گردشگری تله کابین گرگان همدلی، اتحاد، انسجام و وحدت بین تمامی دلسوزان استان وجود دارد.
استاندار گلستان گفت: پروژه تله کابین گرگان با همراهی سلاجقه رییس سازمان محیط زیست، بر اساس مقررات و قوانین محیط زیستی و البته با حضور سرمایه گذار بخش خصوصی و با رمز یا زینب (س) اجرایی خواهد شد.
منبع : مهر نیوز