عملیات برف روبی در محورهای برفی استان اصفهان

سردبیر پرس، گروه استان‌ها: بارش برف در استان اصفهان منجر به سفید پوش شدن اکثر مناطق این استان وبه ویژه شهر اصفهان پس از سال‌ها شد. محورهای استان اصفهان نیز به دنبال بارش برف مسدود شده که با توجه به حضور به موقع نیروهای خدوم راهداری همه مسیرها باز شد و ممنوعیت تردد در هیچ […]

سردبیر پرس، گروه استان‌ها: بارش برف در استان اصفهان منجر به سفید پوش شدن اکثر مناطق این استان وبه ویژه شهر اصفهان پس از سال‌ها شد.
محورهای استان اصفهان نیز به دنبال بارش برف مسدود شده که با توجه به حضور به موقع نیروهای خدوم راهداری همه مسیرها باز شد و ممنوعیت تردد در هیچ محوری اعلام نشده است.

منبع : خبرگزاری مهر