عملیات ساخت ۱۲۰ هزار واحد مسکن برکت آغاز شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، مراسم عملیات ساخت ۱۲۰ هزار واحد مسکن برکت و همچنین بهره برداری از ۳۰ هزار واحد مسکن محرومین ستاد اجرایی فرمان امام، صبح سه شنبه با حضور محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، برگزار شد. همچنین، وزیر راه و شهرسازی نیز در این مراسم حضور دارد. تکمیل می شود…

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، مراسم عملیات ساخت ۱۲۰ هزار واحد مسکن برکت و همچنین بهره برداری از ۳۰ هزار واحد مسکن محرومین ستاد اجرایی فرمان امام، صبح سه شنبه با حضور محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، برگزار شد.
همچنین، وزیر راه و شهرسازی نیز در این مراسم حضور دارد.
تکمیل می شود…