غزه در خطر تعطیلی کامل خدمات درمانی

به گزارش سردبیر پرس، «ویلیام شومبرگ» درباره وضعیت بیمارستان اروپایی غزه اظهار می‌کند: من این بعد از ظهر از بیمارستان اروپایی غزه با شما صحبت می‌کنم یک از معدود بیمارستان‌های باقی مانده در نوار غزه که همچنان به درمان ورود مداوم بیمارانی که در نتیجه این مخاصمه رنج می‌برند ادامه می‌دهد. رئیس دفتر نمایندگی کمیته […]

به گزارش سردبیر پرس، «ویلیام شومبرگ» درباره وضعیت بیمارستان اروپایی غزه اظهار می‌کند: من این بعد از ظهر از بیمارستان اروپایی غزه با شما صحبت می‌کنم یک از معدود بیمارستان‌های باقی مانده در نوار غزه که همچنان به درمان ورود مداوم بیمارانی که در نتیجه این مخاصمه رنج می‌برند ادامه می‌دهد.
رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفت: کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، اکنون چند ماهی است که یک تیم جراحی پزشکی مستقر درون بیمارستان دارد، جایی که ما توانسته‌ایم مجروحان جنگی به ویژه کسانی که از سوختگی رنج می‌برند را درمان کنیم.
وی ادامه داد: با این حال شرایط بسیار چالش برانگیز است و بیمارستان‌های سراسر غزه در هفته‌های اخیر محل ورود خشونت بوده‌اند که منجر به بسته شدن چندین بیمارستان در جنوب شهر غزه و در سراسر نوار غزه شده است.
رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ افزود: ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم که تعهدات خود را طبق حقوق بین‌المللی بشردوستانه به یاد داشته باشند. بیمارستان‌ها، کارمندان خدمات درمانی، بیماران و غیرنظامیان باید محافظت شوند.