فاروج در شاخص اجرای طرح هادی ۱۴ درصد از برنامه ششم توسعه عقب است

وحید خاکپور در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار داشت: در برنامه ۵ ساله ششم توسعه باید به ۷۰ درصد در این شاخص برسیم و با توجه به قرار داشتن در سال آخر این برنامه، شهرستان ۱۴ درصد عقب است. سرپرست بنیاد مسکن شهرستان ادامه داد: مطالعه طرح هادی صد درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار […]

وحید خاکپور در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار داشت: در برنامه ۵ ساله ششم توسعه باید به ۷۰ درصد در این شاخص برسیم و با توجه به قرار داشتن در سال آخر این برنامه، شهرستان ۱۴ درصد عقب است.
سرپرست بنیاد مسکن شهرستان ادامه داد: مطالعه طرح هادی صد درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان در سال ۹۴ انجام شد.
وی افزود: مرحله اول طرح هادی در ۳۹ روستای شهرستان اجرا شده و ۶ روستا هم ناتمام است.
خاکپور گفت: برای تکمیل ۶ طرح هادی ناتمام روستاهای شهرستان با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، ۳۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.