فدراسیون فوتبال پاکستان برای دومین بار تعلیق شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) امروز چهارشنبه اعلام کرد فدراسیون دو کشور پاکستان و چاد به دلیل دخالت شخص ثالث تعلیق شده است. در بیانیه فیفا به «تصرف خصمانه» فدراسیون پاکستان اشاره شده است که به دلیل عدم تغییر در شرایط ایجاد شده، تصمیم به تعلیق گرفته شد. پاکستان در سال […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) امروز چهارشنبه اعلام کرد فدراسیون دو کشور پاکستان و چاد به دلیل دخالت شخص ثالث تعلیق شده است.
در بیانیه فیفا به «تصرف خصمانه» فدراسیون پاکستان اشاره شده است که به دلیل عدم تغییر در شرایط ایجاد شده، تصمیم به تعلیق گرفته شد.
پاکستان در سال ۲۰۱۷ هم به دلیل دخالت شخص ثالث تعلیق شده بود.
از سوی دیگر وزارت ورزش کشور چاد اختیارات فدراسیون فوتبال این کشور را سلب کرده بود و فیفا به همین دلیل فدراسیون این کشور را تعلیق کرده است.