فراخوان ارسال آثار به جشنواره استانی «ایثار» تا ۲۰ تیر در کرمانشاه

سرپرست معاونت فرهنگی بنیاد شهید استان کرمانشاه اعلام کرد: هنرمندان تا بیستم تیرماه فرصت دارند تولیدات نمایشی خود را به جشنواره «ایثار» ارسال کنند. منبع : سردبیر پرس

سرپرست معاونت فرهنگی بنیاد شهید استان کرمانشاه اعلام کرد: هنرمندان تا بیستم تیرماه فرصت دارند تولیدات نمایشی خود را به جشنواره «ایثار» ارسال کنند.

منبع : سردبیر پرس