فراخوان ثبت نام برای شرکت در آزمون عضویت در کمیته طبقه بندی مشاغل کارگری

متقاضیان عضویت در کمیته‌های طبقه بندی مشاغل کارگری تا۴ بهمن ماه فرصت دارند به وب گاه موسسه کار و تامین اجتماعی مراجعه و ثبت نام کنند. به گزارشسردبیر پرس،در راستای اجرای دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر دارد با همکاری موسسه […]

متقاضیان عضویت در کمیته‌های طبقه بندی مشاغل کارگری تا۴ بهمن ماه فرصت دارند به وب گاه موسسه کار و تامین اجتماعی مراجعه و ثبت نام کنند. به گزارشسردبیر پرس،در راستای اجرای دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر دارد با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی و جهاد دانشگاهی نسبت به برگزاری آزمون متقاضیان عضویت در کمیته‌های طبقه بندی مشاغل کارگری اقدام کنند .داوطلبان متقاضی ثبت نام در آزمون عضویت در کمیته‌های طبقه بندی مشاغل کارگری که مدارک و مستندات مربوط به عضویت آنان به تایید ادارات کل اجرایی استان‌ها رسیده است بایستی از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ لغایت روز سه شنبه مورخ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ به وب گاه موسسه کار و تامین اجتماعی به نشانی www.Lssi.ir  مراجعه و ضمن مطالعه دقیق شرایط مندرج در آگهی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. آزمون متقاضیان عضویت در کمیته‌های طبقه بندی مشاغل در روز‌های چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ به صورت الکترونیکی در واحد‌ها و مراکز آزمون جهاد دانشگاهی در سراسر کشور برگزار می‌گردد.

منبع : سردبیر پرس