فرش‌شویی جهادگران در نخستین شهر خشتی جهان

در پی بارندگی چند روز گذشته و قوع سیل در یزد نیروهای جهادی از همان روز نخست آستین همت را بالا زدنند و با استفاده از کارواش صنعتی به شست و شوی فرش‌های سیل‌زدگان مشغول شدند. فرش‌های سیل‌زدگان پس از آواربرداری به این محل که کارخانه‌ای متروکه در نقطه‌ای از شهر بود منتقل می‌شود و […]

در پی بارندگی چند روز گذشته و قوع سیل در یزد نیروهای جهادی از همان روز نخست آستین همت را بالا زدنند و با استفاده از کارواش صنعتی به شست و شوی فرش‌های سیل‌زدگان مشغول شدند.
فرش‌های سیل‌زدگان پس از آواربرداری به این محل که کارخانه‌ای متروکه در نقطه‌ای از شهر بود منتقل می‌شود و از ساعت ٨ صبح تا ۱۲ شب، به صورت شیفتی این فرش‌ها توسط این گروه شست‌وشو می‌شود.

منبع : مهر نیوز