فرمانداران استان تهران با روی گشاده با مردم و جوانان دیدار کنند

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، انوشیروان محسنی بندپی در جلسه شورای مشورتی جوانان استان تهران اظهار داشت: علیرغم تمام تأکیدهایی که به فرمانداران مبنی بر بهره گیری از ظرفیت جوانان شده اما عملاً در برخی موارد اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است. محسنی بندپی با اشاره به اینکه اگر فرماندار جوانی را به عنوان […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، انوشیروان محسنی بندپی در جلسه شورای مشورتی جوانان استان تهران اظهار داشت: علیرغم تمام تأکیدهایی که به فرمانداران مبنی بر بهره گیری از ظرفیت جوانان شده اما عملاً در برخی موارد اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.
محسنی بندپی با اشاره به اینکه اگر فرماندار جوانی را به عنوان مقام عالی دولت در شهرستان انتخاب می‌کنیم این امر تشریفاتی نیست بلکه با این انتخاب درصدد پاسخگویی به مطالبات جوانان هستیم گفت: جوانی که به عنوان فعال سیاسی و اجتماعی در شهرستان مشغول فعالیت است باید طرف مشورت مدیران و فرمانداران قرار گیرد.
استاندار تهران با تاکید بر اینکه جوانان موتور محرک توسعه در کشور هستند عنوان داشت: به معاونین استانداری دستور می‌دهم تا در جلسات ویدئو کنفرانس و در میان مدیران مدعو به این جلسات حتماً یکی از جوانان عضو کارگروه‌های پنج گانه نیز به صورت حضوری دعوت شود.
وی بیان داشت: پذیرفته نیست که برخی فرمانداران پذیرای نظرات جوانان نباشند و در این خصوص به آنها تذکر می‌دهم، همچنین همه مدیران در شرایط فعلی باید با روی گشاده و چهره متبسم با مردم و جوانان دیدار کنند و گفتگو با مردم حداقل کار مدیران در شرایط فعلی است و این موضوع در دستور کار همه مدیران قرار داشته باشد.