فرو ریختن جایگاه تماشاچیان در مسابقات قهرمانی آفرود (فیلم)

رش یوسفی، رئیس بیمارستان شهید انصاری رودسر گیلان گفت:در جریان برگزاری مسابقات آفرود قهرمانی کشور در رودسر بر اثر فروریختن بخشی از جایگاه تماشاچیان ،سه نفر مصدوم شدند.یک نفر از مصدومان در محل حادثه بصورت سرپایی مداوا و دو نفر دیگر به بیمارستان شهید انصاری رودسر منتقل شدند.رقابت های آفرود قهرمانی کشور امروز در رودسر […]

رش یوسفی، رئیس بیمارستان شهید انصاری رودسر گیلان گفت:در جریان برگزاری مسابقات آفرود قهرمانی کشور در رودسر بر اثر فروریختن بخشی از جایگاه تماشاچیان ،سه نفر مصدوم شدند.یک نفر از مصدومان در محل حادثه بصورت سرپایی مداوا و دو نفر دیگر به بیمارستان شهید انصاری رودسر منتقل شدند.رقابت های آفرود قهرمانی کشور امروز در رودسر با شرکت اتومبیلرانانی از سراسر کشور برگزار شد./صداوسیما