فعالیت آموزشی مدارس مشهد در نوبت عصر یکشنبه حضوری است

به گزارش سردبیر پرس، مهدی اله پور اظهار کرد: امروز یکشنبه ۲۸ آبان ماه جاری، تمامی فعالیت‌های آموزشی مدارس در مشهد، مناطق هفت گانه، تبادکان، رضویه، احمد آباد و تمامی مقاطع در شیفت عصر به صورت عادی و حضوری برگزار می‌شود. دبیر کارگروه اضطراری آلودگی هوای خراسان رضوی افزود: در عین حال توصیه می‌شود تمامی […]

به گزارش سردبیر پرس، مهدی اله پور اظهار کرد: امروز یکشنبه ۲۸ آبان ماه جاری، تمامی فعالیت‌های آموزشی مدارس در مشهد، مناطق هفت گانه، تبادکان، رضویه، احمد آباد و تمامی مقاطع در شیفت عصر به صورت عادی و حضوری برگزار می‌شود.
دبیر کارگروه اضطراری آلودگی هوای خراسان رضوی افزود: در عین حال توصیه می‌شود تمامی افراد توصیه‌های خودمراقبتی و استفاده از ماسک را در دستور کار قرار دهند و از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.
گفتنی است؛ تمامی مدارس مشهد به دلیل حجم آلایندگی هوا در نوبت صبح به صورت غیرحضوری برگزار شد.