فعالیت ۳۳ مرکز شبانه روزی درمان و پیشگیری از هاری در استان کرمانشاه

۳۳ مرکز شبانه روزی درمان و پیشگیری از هاری در استان کرمانشاه به صورت ۲۴ ساعته به مراجعان خدمات ارائه می کنند. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکزکرمانشاه ، مدیر گروه کنترل و پیشگیری از بیماری‌های مرکز بهداشت استان کرمانشاه گفت: امسال ۳ هزار و ۸۸۷ مورد حیوان گزیدگی داشتیم که بیشتر آن مربوط به […]

۳۳ مرکز شبانه روزی درمان و پیشگیری از هاری در استان کرمانشاه به صورت ۲۴ ساعته به مراجعان خدمات ارائه می کنند. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکزکرمانشاه ، مدیر گروه کنترل و پیشگیری از بیماری‌های مرکز بهداشت استان کرمانشاه گفت: امسال ۳ هزار و ۸۸۷ مورد حیوان گزیدگی داشتیم که بیشتر آن مربوط به سگ گزیدگی است در این بین ۵۵درصد در روستاها بیشتر رخ می دهد.
 سارا شاه ابادی افزود: با اقدامات بهداشتی و واکسیناسیون انجام شده تاکنون موردی از مرگ بر اثر بیماری هاری نداشتیم.
وی اظهار داشت: فردی که دچار حیوان گزیدگی شده باید بدون فوت وقت به مراکز پیشگیری ازبیماری هاری مراجعه و ضمن دریافت خدمات درمانی  ۳ نوبت واکسن هاری به صورت رایگان تزریق کند
مدیر گروه کنترل و پیشگیری از بیماری‌های مرکز بهداشت استان کرمانشاه با بیان اینکه بیماری هاری بیماری کشنده است گفت:مرکز پیشگیری از بیماری هاری شهرستان کرمانشاه در درمانگاه حاج دایی واقع درچهارراه گلستان است و در همه‌ی شهرستان‌های دیگر استان هم این مراکز فعالند.
 

منبع : سردبیر پرس