فقر مطلق تا پایان برنامه هفتم به صفر می‌رسد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصویب ماده ۳۰ این لایحه با عنوان «تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد» موافقت کردند:. ماده ۳۰- در اجرای بندهای ۱ و ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم و […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصویب ماده ۳۰ این لایحه با عنوان «تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد» موافقت کردند:.
ماده ۳۰- در اجرای بندهای ۱ و ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

منبع : خبرگزاری مهر