فهرست اعضای پیشنهادی کابینه جدید لبنان تقدیم میشل عون شد

به گزارش سردبیر پرس، وبگاه لبنانی النشره دقایقی در خبری فوری اعلام کرد: نجیب میقاتی نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت جدید لبنان از تقدیم فهرست پیشنهادی اعضای کابینه جدید به رئیس جمهور این کشور خبر داد. براین اساس، با تقدیم فهرست اعضای کابینه مدنظر نخست وزیر لبنان، روند تشکیل دولت لبنان وارد مراحل جدی […]

به گزارش سردبیر پرس، وبگاه لبنانی النشره دقایقی در خبری فوری اعلام کرد: نجیب میقاتی نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت جدید لبنان از تقدیم فهرست پیشنهادی اعضای کابینه جدید به رئیس جمهور این کشور خبر داد.
براین اساس، با تقدیم فهرست اعضای کابینه مدنظر نخست وزیر لبنان، روند تشکیل دولت لبنان وارد مراحل جدی تر شده است.
اعضای کابینه جدید لبنان باید به تأیید رئیس جمهور رسیده و بعد از آن نیز از پارلمان لبنان رأی اعتماد بگیرند.

منبع : مهر نیوز