فوت ۱۰ بیمار کرونایی دیگر در همدان

به گزارش سردبیر پرس، محمدطاهری اظهار کرد: تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تا کنون با ۵٧٠ مورد جدید به ترتیب به عدد ١۵ هزار و ۵٨۵ مورد بستری و ٣٨ هزار و ۵۴٧ مورد سرپایی افزایش یافته و متأسفانه تعداد موارد فوت با ١٠ مورد جدید به عدد ١٩٧٩ مورد افزایش […]

به گزارش سردبیر پرس، محمدطاهری اظهار کرد: تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تا کنون با ۵٧٠ مورد جدید به ترتیب به عدد ١۵ هزار و ۵٨۵ مورد بستری و ٣٨ هزار و ۵۴٧ مورد سرپایی افزایش یافته و متأسفانه تعداد موارد فوت با ١٠ مورد جدید به عدد ١٩٧٩ مورد افزایش یافت.
وی همچنین افزود: تعداد ٨٨٨ مورد مراجعه سرپایی به اورژانس بیمارستان‌ها با علائم تنفسی مشکوک به کرونا داشتیم که از این تعداد ٢٠٣ مورد در بخش عادی و ٢۶ مورد در بخش ICU بستری شدند و حال ۶٣ نفر وخیم گزارش شده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی در ادامه گفت: آمار مبتلایان در شهرستان‌های اسدآباد ۶۶١ مورد، بهار ٨۶٠ مورد، تویسرکان ٩۴٠ مورد، رزن ۶٧٧ مورد، درگزین ۲۵۴ مورد و فامنین ٢٨٧ مورد، کبودراهنگ ٩٣٣ مورد، ملایر ۲ هزار و ٨١٢ مورد، نهاوند ٢ هزار و ۵٢ مورد و همدان پنج هزار و ٧٣١ مورد می‌باشد لازم به ذکر از موارد اعلامی در شهرستان‌ها موارد مثبت بستری است.
وی همچنین افزود: آمار مبتلایان خارج از استان ٣٧٨ مورد مثبت گزارش شد.