فوت ۴ بیمار کرونایی دیگر در استان همدان

به گزارش سردبیر پرس، محمد طاهری اظهار کرد: تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تاکنون با ١٧۴ مورد جدید به ترتیب به عدد ١۶ هزار و ۶٣٩ مورد بستری و ۴٠ هزار و ٩٣١ مورد سرپایی افزایش یافته و متأسفانه تعداد موارد فوت با چهار مورد جدید به عدد ۲ هزار و […]

به گزارش سردبیر پرس، محمد طاهری اظهار کرد: تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تاکنون با ١٧۴ مورد جدید به ترتیب به عدد ١۶ هزار و ۶٣٩ مورد بستری و ۴٠ هزار و ٩٣١ مورد سرپایی افزایش یافته و متأسفانه تعداد موارد فوت با چهار مورد جدید به عدد ۲ هزار و ۸۰ مورد افزایش یافته است.
وی افزود: تعداد ۵٢٣ مورد مراجعه سرپایی به اورژانس بیمارستان‌ها با علائم تنفسی مشکوک به کرونا داشتیم که از این تعداد ٩٧ مورد در بخش عادی و ١٣ مورد در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند و حال ۵٠ نفر وخیم گزارش شده و آمار مبتلایان خارج از استان همدان نیز ٣٩٠ مورد مثبت است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گفت: آمار مبتلایان بستری در شهرستان‌های اسدآباد ٧٣۴ مورد، بهار ٩١٣ مورد، تویسرکان ٩۶٨ مورد، رزن ٧٢٢ مورد، درگزین ۲۶٨ مورد و فامنین ٢٩٩ مورد، کبودرآهنگ ٩٧۵ مورد، ملایر ۲ هزار و ٩٨٨ مورد، نهاوند ٢ هزار و ١٧٠ مورد و همدان ۶ هزار و ٢١٢ مورد است.