فیلم بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه هوافضای سپاه پاسداران

رهبر انقلاب اسلامی پس از بازدید از نمایشگاه هوافضای سپاه فرمودند:برادران خوب تلاش می‌کنند، نیروی ایمان و توانایی علمی پشت سرشان است، این دو نیرو وقتی با هم همراه باشند معجزه می‌کنند.

رهبر انقلاب اسلامی پس از بازدید از نمایشگاه هوافضای سپاه فرمودند:برادران خوب تلاش می‌کنند، نیروی ایمان و توانایی علمی پشت سرشان است، این دو نیرو وقتی با هم همراه باشند معجزه می‌کنند.